MIMOJINÉ POJÍZDNÁ DELFSKÁ VĚŠTÍRNA

Vítejte na post-postních webových stránkách - pro zbožné odkazy přejděte na http://www.kardinal.cz/ jinak pokračujte dále ... **************************************************************** Pý-ty-je, Ty pij je! Kdo s námi nepije, Ať pije co pije, Stejně se opije!

- Obět Tyrši a Fügnerovi

POZVÁNKA

Club zabudnutých Slávů si Vás dovoluje srdečně pozvat k
 
OBĚTI TYRŠI A FÜGNEROVI,
 
mystikům a zakladatelům slovanské tělovýchovy, spojené se
 
SLAVNOSTNÍM VÝSTUPEM NA TYRŠŮV VRCH
 
v Nuslích. Žertva bude provedena před tamějším svatostánkem
 
za poledního úsvitu v neděli 14.září.

 
 
Žádáno odění hieratické či sportovní, pro vážné zájemce též zasvěcení do stavu ZBS (Zabudnutého sláva)
 
S sebou: rozličné potřeby tělocvičné a materiál k oběti (propocená tílka, použité trenky, staré boxerské rukavice)
 
Po oběti občerstvení nejen v 'Buď fit' baru nuselské Sokolovny
 
NENECHTE SI UJÍT TUTO JEDINEČNOU SOUČÁST PRAŽSKÉHO NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA !

Přesné místo setkání začátku slavnostního průvodu bude vzhledem k nutnosti utajení kvůli možnosti odposlechů a nepříznivým snahám antisokolských provokatérských hnutí sdělen těsně před vypuknutím akce. Potvrďte proto svou předběžnou účast

Drazí přátelé,
konečně tedy přichází čas našeho dlouho odkládaného podniku.
Navíc jsme se v užším přípravném výboru rozhodli k malé změně, totiž poskytnout prostor všem vám, kteří byste měli zájem vystoupit během průvodu, či před obětí s příspěvkem na některé příbuzné téma.
Abstrakty vašich příspěvků zasílejte obratem, nejpozději však do 7.září, kdy komise vybere příspěvky a sestaví program! Email: o.c@atlas.cz a jiri.stary@email.cz


Zde několik témat pro inspiraci, nicméně vítáme jakákoli další, alespoň zdánlivě příbuzná témata:

Idea všestranného psycho-fyzického rozvoje člověka, jak ji vtiskl dr. Miroslav Tyrš, profesor Univerzity Karlovy a podnikatel Jindřich Fügner.

Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky, která dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy Českého (Československého) státu.

Miroslav Tyrš, vynálezce trenýrek

Přípravy a ideje XIV. všesokolského sletu

Pozadí a popředí slovanských mýtů ve všesokolském hnutí.

Vztah Tyrše a Fugnera

Sokol tělocvičný a sokol stěhovavý (Falco peregrinus), sokol malý (Falco fasciinucha), sokol šahin (Falco pelegrinoides), sokol eleanořin či sokol jižní , sokol rudoprsý (Falco deiroleucus), sokol rudokrký (Falco chiquera), etc.

Prospěšnost pochodového kroku, vliv trumpety na psychické zdraví, kořeny tybetského pozdravu slunci v sokolském dřepu, tajné obřady sokolek na úpatí kopce Tyrš, etc etc.Navíc, jako bonus, všem přednášejícím, kteří vlastní tramvajenku, hradíme cestovní náklady po Praze tam i zpět!!!
Žádné komentáře